เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์

Burning Flames เมื่อกาลครั้งหนึ่ง ชนเผ่ายุนควบคุมทั้งท้องฟ้าและผืนดิน เผ่าพันธุ์อื่นยอมรับอำนาจนั้น แต่กษัตริย์ทานท้าทาย และพ่ายแพ้ต่อเทพเทียน เขาเสียชีวิตในสนามรบ เจ้าหญิงเสียชีวิตเพื่อปกป้องเจ้าชายน็อกาง

เทพยุทธ์สะบั้นฟ้าท้าสวรรค์

Season 1

40 ตอน - มีนาคม 13, 2024
 • Episode 1

  S1-E1 Episode 1

  มีนาคม 13, 2024
 • Episode 2

  S1-E2 Episode 2

  มีนาคม 13, 2024
 • Episode 3

  S1-E3 Episode 3

  มีนาคม 13, 2024
 • Episode 4

  S1-E4 Episode 4

  มีนาคม 13, 2024
 • Episode 5

  S1-E5 Episode 5

  มีนาคม 13, 2024
 • Episode 6

  S1-E6 Episode 6

  มีนาคม 13, 2024
 • Episode 7

  S1-E7 Episode 7

  มีนาคม 14, 2024
 • Episode 8

  S1-E8 Episode 8

  มีนาคม 14, 2024
 • Episode 9

  S1-E9 Episode 9

  มีนาคม 15, 2024
 • Episode 10

  S1-E10 Episode 10

  มีนาคม 15, 2024
 • Episode 11

  S1-E11 Episode 11

  มีนาคม 16, 2024
 • Episode 12

  S1-E12 Episode 12

  มีนาคม 16, 2024
 • Episode 13

  S1-E13 Episode 13

  มีนาคม 17, 2024
 • Episode 14

  S1-E14 Episode 14

  มีนาคม 17, 2024
 • Episode 15

  S1-E15 Episode 15

  มีนาคม 18, 2024
 • Episode 16

  S1-E16 Episode 16

  มีนาคม 18, 2024
 • Episode 17

  S1-E17 Episode 17

  มีนาคม 19, 2024
 • Episode 18

  S1-E18 Episode 18

  มีนาคม 19, 2024
 • Episode 19

  S1-E19 Episode 19

  มีนาคม 20, 2024
 • Episode 20

  S1-E20 Episode 20

  มีนาคม 20, 2024
 • Episode 21

  S1-E21 Episode 21

  มีนาคม 24, 2024
 • Episode 22

  S1-E22 Episode 22

  มีนาคม 24, 2024
 • Episode 23

  S1-E23 Episode 23

  มีนาคม 25, 2024
 • Episode 24

  S1-E24 Episode 24

  มีนาคม 25, 2024
 • Episode 25

  S1-E25 Episode 25

  มีนาคม 26, 2024
 • Episode 26

  S1-E26 Episode 26

  มีนาคม 26, 2024
 • Episode 27

  S1-E27 Episode 27

  มีนาคม 27, 2024
 • Episode 28

  S1-E28 Episode 28

  มีนาคม 27, 2024
 • Episode 29

  S1-E29 Episode 29

  มีนาคม 31, 2024
 • Episode 30

  S1-E30 Episode 30

  มีนาคม 31, 2024
 • Episode 31

  S1-E31 Episode 31

  เมษายน 1, 2024
 • Episode 32

  S1-E32 Episode 32

  เมษายน 1, 2024
 • Episode 33

  S1-E33 Episode 33

  เมษายน 2, 2024
 • Episode 34

  S1-E34 Episode 34

  เมษายน 2, 2024
 • Episode 35

  S1-E35 Episode 35

  เมษายน 3, 2024
 • Episode 36

  S1-E36 Episode 36

  เมษายน 3, 2024
 • Episode 37

  S1-E37 Episode 37

  เมษายน 3, 2024
 • Episode 38

  S1-E38 Episode 38

  เมษายน 3, 2024
 • Episode 39

  S1-E39 Episode 39

  เมษายน 3, 2024
 • Episode 40

  S1-E40 Episode 40

  เมษายน 3, 2024
เข้าสู่ระบบ

Don't have account? สมัคร
สมัคร

Already have an account? เข้าสู่ระบบ