ข่าวทั่วไป

ແຂວງຫົວພັນແຈ້ງການຮຽນການສອນຢຸດຕິ ແຕ່12 ມັງກອນຫາ25 ມັງກອນ 2021

ແຂວງຫົວພັນແຈ້ງການຮຽນການສອນຢຸດຕິ ແຕ່12 ມັງກອນຫາ25 ມັງກອນ 2021

ແຂວງຫົວພັນແຈ້ງການໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກອະນຸບານ ເນື່ອງຈາກອາກາດໜາວ ແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນ ຈົນເຖິງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021

ຂໍຂອບໃຈ