ข่าวทั่วไป

ສ.ເກົາຫລີ ພວມຜະເຊີນກັບມົນລະພິດທາງອາກາດຢ່າງຮຸນແຮງ

ສ.ເກົາຫລີ ພວມຜະເຊີນກັບມົນລະພິດທາງອາກາດຢ່າງຮຸນແຮງ

ຂປລ.ຕາມຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 11 ເດືອນມີນາ, ສະຖາບັນ ສິ່ງແວດ ລ້ອມແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ໃນນະຄອນຫລວງ ເຊອຸນ ແລະ ແຂວງ ຈູງຈອງ ໄດ້ປະເຊີນກັບ ມົນລະພິດຂະໜາດ PM 2.5 ໃນລະດັບຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ ໂດຍປະກອບມີ 4 ລະດັບ ໃນເດືອນ 3/2021 ເນື່ອງຈາກ ສະພາບອາກາດບໍ່ລ່ວງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ ມົນລະພິດ ດັ່ງກ່າວ ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຄາດວ່າ ມົນລະພິດນີ້ ຈະສືບຕໍ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 15/3. ຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ເປັນຝຸ່ນເມັດນ້ອຍໆ ທ່ີເກີດຂຶ້ນຈາກກາກບອນ ແລະ ອາຍແກັດອື່ນໆ. ຝຸ່ນລະອອງນີ້ ຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຜ່ານລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆຄື: ພະຍາດຫົວໃຈ, ມະເລັງ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂໍຂອບໃຈ