ข่าวทั่วไป

ມອບຄວາມອົບອຸ່ນສູ່ພາກເໜືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ

ມອບຄວາມອົບອຸ່ນສູ່ພາກເໜືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ

ສຳເລັດພາລະກິດການມອບຄວາມອົບອຸ່ນສູ່ພາກເໜືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ 5 ບ້ານຢູ່ເມືອງບຸນໃຕ້, 5 ບ້ານຢູ່ເມືອງ ບຸນເໜືອ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແລະ 3 ໂຮງຮຽນຢູ່ ເມືອງ ແບງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

ດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນຮອຍຍິ້ມຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງບໍລິຈາກຂອງພວກເຮົາ ເງິນທຸກໆກີບ ເຄື່ອງທຸກໆໂຕ ທີ່ຜູ້ໃຈບຸນບໍລິຈາກ ແມ່ນຮອດມືປະຊາຊົນຄົບທຸກຢ່າງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຂໍຂອບໃຈຢ່າງລົ້ນເຫຼືອມາຍັງ

ຂໍຂອບໃຈ