ข่าวทั่วไป

ພະຍຸເຂົ້າບ້ານໂພນໄຜ່ ເມືອງແລະແຂວງສາລະວັນ ພັດບ້ານເຮືອນເຟຟັງຫມົດ ອີ່ໂຕນເດ ບໍຈັກພະຍາດກະລະບາດ😥✌✌✌

ພະຍຸເຂົ້າບ້ານໂພນໄຜ່ ເມືອງແລະແຂວງສາລະວັນ ພັດບ້ານເຮືອນເຟຟັງຫມົດ ອີ່ໂຕນເດ ບໍຈັກພະຍາດກະລະບາດ😥✌✌✌

.

ຊົມຄຣິບ:

ຂອບໃຈທີ່ມາ: