ข่าวทั่วไป

ຖືພາແລ້ວກັບຜົວມີບັນຫາກັນ ຕອນນີ້ຂ້ອຍລ້ຽງບໍ່ໄຫວຍາກໄຫ້ຄົນທີ່ຍາກໄດ້ຍາກເອົາລູກຄົນທີ່ພອ້ມຍາກລ້ຽງທັກມາເດີ

ຖືພາແລ້ວກັບຜົວມີບັນຫາກັນ ຕອນນີ້ຂ້ອຍລ້ຽງບໍ່ໄຫວຍາກໄຫ້ຄົນທີ່ຍາກໄດ້ຍາກເອົາລູກຄົນທີ່ພອ້ມຍາກລ້ຽງທັກມາເດີ

ບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍໄຈດ່ໄຈຫມາຂ້ອຍຄົນດຽວບໍ່ສາມາດລ້ຽງໄດ້ ໄຜ່ກໍ່ມີເຫດຜົນຂອງໄຜ່ຂອງມັນ

# ທີ່ມາ: